O nas

O nas

Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pucku jest organizacją rzemieślniczą obejmującą teren Powiatu Puckiego. Cech posiada osobowość prawną. Działa na podstawie Statutu i ustawy „O Rzemiośle”. Podstawowym zadaniem cechu jest prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów. Organizacją kieruje Zarząd Cechu pod przewodnictwem Starszego Cechu: Lech Jędrzejczyka. Drugą bardzo ważną działalnością jest prowadzenie ośrodka szkoleniowego. Ośrodek Szkoleniowy przy Powiatowym Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pucku istnieje od 1993 roku. Zarejestrowany jest w Starostwie pod nr 3 jako Niepubliczna Placówka Oświatowa Powiatu Puckiego. Jednocześnie wpisany jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Funkcję Dyrektora tej Placówki pełni Starszy Cechu Lech Jędrzejczyk. Głównym celem ośrodka jest organizowanie teoretycznego przygotowania w zakresie przedmiotów zawodowych, umożliwiające przystąpienie do egzaminu czeladniczego. Ponadto dla środowiska rzemieślniczego, kupieckiego oraz innych przedsiębiorstw i osób indywidualnych oferujemy kursy i szkolenia zaowodowe. Zarząd Cechu współpracuje z samorządami lokalnymi miast i gmin, uczestniczy bardzo aktywnie we wszelkich poczynaniach na terenie powiatu puckiego. Między innymi nasi rzemieślnicy brali udział w wypracowaniu strategii rozwoju powiatu puckiego. Zarząd Cechu był wnioskodawcą i współzałożycielem Sejmiku Gospodarczego naszego powiatu, oraz przewodniczył w nim w czasie I kadencji. Posiadamy przedstawicieli naszej organizacji w komisji zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy. Rzemieślnikiem jest również przewodniczący Komisji Poręczeń Kredytowych. Cech bezpłatnie użycza swoich pomieszczeń na działalność takich organizacji jak:
- Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka,
- Polski Związek Wędkarski – Koło w Pucku
Okręg w Pucku
- Powiatowy Sejmik Gospodarczy
- ZHP Harcerski Krą Morski "Bryzg" w Pucku


Powiatowy cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pucku jest członkiem:
- Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku.
- Pomorskiego Sejmiku Gospodarczego.
- Sejmiku Gospodarczego Powiatu Puckiego
.
Cech zrzesza około 100 podmiotów gospodarczych.
Zakłady rzemieślnicze, zrzeszone w Cechu szkolą około 300 pracowników młodocianych.

Członkowie Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw należą do 8 sekcji:
budowlanej
drzewnej
motoryzacyjnej
fryzjerskiej
odzieżowo szewskiej
spożywczej
metalowo - elektrotechnicznej
sprzedawcy i pozostali