Ośrodek szkoleniowy
Ośrodek szkoleniowy

Bardzo ważną cześcią prowadzonej działalności przez cech jest Ośrodek Szkoleniowy przy Powiatowym Cechu Rzemiosł Różnych w Pucku. Ośrodek istnieje od 1993 roku i zarejestrowany jest jako Niepubliczna Placówka Oświatowa powiatu puckiego w Starostwie Powiatowym pod nr 3. Jednocześnie jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Funkcję dyrektora placówki pełni Starszy cechu Bogdan Klauza. Głównym celem ośrodka jest organizowanie nauki teoretycznej dla młodzieży pozaszkolnej oraz dla środowiska przedsiębiorców.