Statut cechu
Statut cechu
STATUT POWIATOWEGO CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
W PUCKU

Puck, Marzec 2003

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. ZADANIA CECHU

 3. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 4. ORGANY CECHU

 1. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 

 2. ZARZĄD CECHU

 3. KOMISJA REWIZYJNA

 4. SĄD CECHOWY

SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE

 1. KOMISJE ZARZĄDU CECHU

 2. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

 3. BIURO CECHU

 4. REPREZENTACJA CECHU

 5. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 6. LIKWIDACJA CECHU

  STATUT CECHU 
   


 


<<< Wstecz 1 2 3 4 Dalej >>>