Ważniejsze wydarzenia

Ważniejsze wydarzenia

Dnia 3 marca o godzinie 9.30 w Powiatowym Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pucku miało miejsce Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze. W związku z końcem kadencji obecnego zarządu podczas Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory do władz Cechu. Aktualny Starszy Cechu Pan Zbigniew Dampc po urzędowaniu przez 4 lata.

W wyniku tajnego głosowania spośród dwóch kandydatów większością głosów zwyciężył Pan Lech Jedrzejczyk, który od 03 marca 2018 r. jest nowy Starszym Cechu. Serdecznie gratulujemy.