Zakres działalności
Zakres działalności


Podstawowym zadaniem cechu jest prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oswiatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji państwowej i sądów. Organizacją kieruje Zarząd Cechu pod przewodnictwem Starszego Cechu, którym w chwili obecnej jest Lech Jędrzejczyk. Drugim ważnym elementem działalności cechu jest prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego, którego celem jest prowadzenie nauki teoretycznej dla młodzieży pozaszkolnej oraz środowiska rzemieślniczego i kupieckiego oraz pozostałych przedsiebiorstw i osób indywidualnych. Zarząd cechu współpracuje z lokalnymi samorządami miast i gmin, uczestniczy bardzo aktywnie we wszelkich poczynaniach na terenie powiatu puckiego. Między innymi, nasi rzemieślnicy brali udział w wypracowaniu strategii rozwoju powiatu puckiego. Ponadto zarząd był wnioskodawcą i współzałożycielem Sejmiku Gospodarczego naszego powiatu oraz przewodniczył w nim w czasie I-szej kadencji. Posiadamy przedstawicieli naszej organizacji w komisji zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy.